Följ oss gärna och se mer byggnationer på instagram

Nybyggnation av hus. Total entreprenör och design Tak&Bygg i Nerike

Valmattak och trall

Nytt lager och kontor. Total entreprenör och design Tak&Bygg i Nerike

Ytterligare en glad kund denna gång med ett nytt uterum

Uterum radhus

Pooltrall till privatperson

Plankstaket till förskola